Albatros Logo
Karte
Albatros Logo
    Nykobing-Falster
  Velkommen   
   
Bildergalerie
Albatros internt
Produktinformation:

 

 

  ALBATROS er et grænseoverskridende dansk-tysk uddannelses- og udviklingsprojekt til fremme for unge menneskers muligheder på uddannelses- og arbejdsmarkedet i INTERREG-regionen Storstrøms amt / Kreis Ostholstein / Lübeck .
 
 
ALBATROS står for Alternative BerufsAusbildungs- und TRainingsOffenSive, hvilket svarer til Alternativ faguddannelses- og kursusoffensiv på dansk.

Projektpartnerne er på dansk side produktionsskolen MultiCenter Syd i Nykøbing Falster og – på tysk side – bystyret i Lübeck, repræsenteret ved BALI/JAW, som er en af byens produktionsskoler.

Projektet støttes af Den Europæiske Kommission inden for rammerne af regionalprogrammet INTERREG IIIA.


Projektet løber fra juni 2002 til maj 2005.

 

Aktuelt
07/08. September 2005:
_

Fornem pris til MultiCenter Syd og BALI-Jaw vedr.  grænseoverskridende samarbejde

MultiCenter Syd har gennem de sidste 3 år samarbejdet med en institution der hedder BALI i Lübeck Tyskland. Samarbejdet, mellem de to institutioner, mundede ud i et projekt, der blev kaldt Albatros. Projektet er støttet med midler fra EU gennem Interreg IIIa.

Albatros er et grænseoverskridende projekt, som skal sikre, at unge mennesker får kendskab arbejdskraftens frie bevægelighed via praktikophold i henholdsvis Nykøbing F og Lübeck. Desuden skal de unge gøres bekendt med uddannelsesmuligheder på tværs af grænser. Det er også vigtigt at de unge får kulturelle input med baggrund i hinandens historie, og lærer at bruge hinandens sprog m.v. For at styrke lærerkræfterne i dette arbejde, har der fundet pædagogiske udvekslinger sted mellem lærerne fra begge institutioner.

I den 3 årige periode projektet har kørt, har Albatros været støttet med ca. 2 mill kr. fra EU. De finansielle tovholdere har været Stortrøms Amt, som lægger sekretariat til Interreg IIIa.

Albatros har været en stor succes for både MultiCenter Syd og BALI. På baggrund af det, blev Albatros indstillet til en UNESCO pris i Tyskland. Denne pris, har forstander Leif Jeppesen og projektleder Arne Kjærsgaard fra MultiCenter Syd, sammen med deres samarbejdspartner i Lübeck, været i Bonn for at modtage.  Prisen giver de to institutioner ret til at skilte- og flage med bl.a. UNESCO´s logo.

Vores Albatros projekt, var et ud af 34 projekter fra hele Tyskland, som modtog denne fornemme pris. Det særegne ved Albatros projektet i den forbindelse er, at det er det eneste grænseoverskridende projekt, som blev tildelt en pris, siger Arne Kjærsgaard.

UNESCO prisen blev givet på baggrund af FN 10 året for ”Uddannelse til varig udvikling”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Arne Kjærsgaard – tlf. 54841614 og ellerLeif Jeppesen – tlf. 5484 1605


Fra venstre Renke Hutfillter- Bali, Arne Kjærsgaard
og Leif Jeppesen – MultiCenter Syd, Matthias Hilgers
og Dr. Klaus-Dieter Mertineit fra IUB og Andrea Hinz - Bali

 

     
  © 2003 Albatros Interreg IIIA

 
   
Lübeck NykÝbing-Falster